Klachtencommissie OMO
Klacht indienenNieuwe klacht indienen
1

Heeft uw klacht betrekking op leerlingzaken?*

* Hierbij kan gedacht worden aan klachten over toelating, bevordering of afwijzing tot een volgend leerjaar of schorsing of definitieve verwijdering.

Let op: klachten die betrekking hebben op leerlingzaken worden niet door de Klachtencommissie behandeld. Deze klachten vallen onder het Reglement bezwaar en beroep in leerlingzaken. Deze klachten kunt u indienen bij de rector/algemeen directeur van de betreffende school en vervolgens, indien u niet tevreden bent met de uitkomst, bij de Regionale beroepscommissie leerlingzaken (t.a.v. de rector/algemeen directeur).

2

Onder welke klachtregeling* valt uw klacht en heeft u de klacht bij de school ingediend?

* Uw klacht valt onder de Algemene Klachtenregeling als het een algemene klacht betreft, bijvoorbeeld een klacht over bejegening of de kwaliteit van het onderwijs. Uw klacht valt onder de Regeling Ongewenste Omgangsvormen als uw klacht betrekking heeft op de persoonlijke integriteit (seksuele intimidatie, agressie, geweld (waaronder pesten) en discriminatie).

Indien uw klacht valt onder de Regeling Ongewenste Omgangsvormen wijzen wij u op de mogelijkheid om de vertrouwenspersoon van de school in te schakelen. De vertrouwenspersoon kan onder andere eerste opvang verzorgen van personen die met seksuele intimidatie, agressie en/of geweld (waaronder pesten) of discriminatie zijn geconfronteerd. Ook kan de vertrouwenspersoon in die situaties hulp en advies bieden.

Voordat de Klachtencommissie uw klacht in behandeling kan nemen onder de Algemene Klachtenregeling, dient uw klacht conform de voorfase klachtbehandeling op schoolniveau behandeld te zijn. Pas als u een mededeling van de rector/directeur heeft ontvangen over de afhandeling van uw klacht, kunt u de klacht bij de Klachtencommissie indienen.

Voordat de Klachtencommissie uw klacht in behandeling kan nemen onder de Algemene Klachtenregeling, dient uw klacht conform de voorfase klachtbehandeling op schoolniveau behandeld te zijn. Pas als u een mededeling van de rector/directeur heeft ontvangen over de afhandeling van uw klacht, kunt u de klacht bij de Klachtencommissie indienen.